Historiek

Welkom

‘Kunst Groen’ begon bescheiden in 1994 als initiatief van enkele kunstenaars, kunstliefhebbers en de toenmalige ‘Vriendenkring Domein Terbiest’, waar Ludwig Vandenhove voorzitter van was.

De eeHaspengouw Marianne Bamps 1rste tentoonstelling vond plaats in mei 1994: een ontmoeting tussen cultuur en kunst en natuur in het prachtige decor van het kasteeldomein Terbiest (Terbiest 104 te Sint -Truiden). Dit was de start voor een (twee) jaarlijkse terugkerende manifestatie in de stad Sint –Truiden.
Vanaf 1996 gebeurde de organisatie van de tentoonstellingen door de feitelijke vereniging ‘Kunst Groen’. De bestuursleden waren: Bernadette Sterken, John Deckers, Frank Delbeke, Patrik De Wolf, Jos Herck, Paul Vanvoorden, ondervoorzitter Nadine Libens en voorzitter Ludwig Vandenhove.
Later sloten Sandra Vandepoel en Jo Pirard zich aan bij de vereniging.
Nadine Loos en Fabienne Vangrieken hielpen bij de organisaties.
De eerste vijf edities van ‘Kunst Groen’ vonden plaats op het kasteeldomein Terbiest. In 2004 werd de overstap gemaakt naar de Tichelrijvest, een onderdeel van de groene vestengordel rond Sint-Truiden, gecombineerd met een aantal privé-tuinen in de Schepen Dejonghstraat, de campus Tichelrij van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), de speelplaats van de Sint-Jan Berchmansschool en de stedelijke buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti, die daar tot 2009 gevestigd was.

haspengouw_640Hierbij ontstond een uniek samenwerkingsverband tussen de omgeving, de bewoners en de deelnemende kunstenaars.
In 2006 werd het project nog grootser opgevat.
‘Kunst Groen’ organiseerde niet alleen voor de tweede maal tentoonstellingen in de privé-tuinen van de Schepen Dejonghstraat en op de Tichelrijvest, maar werkte samen met de Academie Haspengouw [Beeld] en de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), departement Vrije Kunsten een kunstproject uit op de volledig gerenoveerde vesten rond Sint-Truiden.
Het project ‘beVESTigde KUNST’ was een groot succes.
Niet minder dan 115 kunstenaars werkten mee.
In 2007 werd de feitelijke vereniging ‘Kunst Groen’ de VZW ‘Kunst Groen’.
De leden van de VZW ‘Kunst Groen’ zijn Marie-Thérèse Boyen, Thierry Decocq, Patrik Dewolf, Jos Herck, Jo Pirard, penningmeester Frank Delbeke, secretaris An D’Hoker, voorzitter Nadine Libens en ere-voorzitter Ludwig Vandenhove.

bloesem_haspengouw_01De VZW wil de talrijke groene ruimten in Haspengouw en in en rond de stad Sint-Truiden confronteren met beeldende kunst. Ze wil zoveel mogelijk niet-professionele kunstenaars aan bod laten komen, hetgeen zeker niet betekent dat er minder kwaliteit geboden wordt. Integendeel, de VZW ’Kunst Groen’ wil precies een kweekvijver voor artistiek talent zijn en personen van eigen bodem en uit eigen regio maximaal kansen geven.
In 2008 organiseerde de VZW voor de eerste keer als VZW ‘Kunst Groen’ op de Tichelrijvest en in de privé-tuinen van de Schepen Dejonghstraat haar grote ‘Kunst Groen’ – tentoonstelling. De kunstwerken waren van een hoog niveau en heel wat mensen bezochten de tentoonstelling. Kortom, de VZW ‘Kunst Groen’ kon ook nu weer spreken van een succesvolle manifestatie.
Haspengouw in het algemeen met zijn talrijke open ruimten en de stad Sint-Truiden met zijn vele groene longen en plaatsen in het bijzonder, bieden nog heel wat mogelijkheden voor de VZW ‘Kunst Groen’. Vermits we enkel met vrijwilligers werken, hebben we onze beperkingen qua activiteiten. Indien we willen blijven doorgroeien, zullen we op een bepaald ogenblik moeten durven nadenken over een zekere vorm van professionalisering, weliswaar maximaal blijvend gebruik makend van het vrijwilligerswerk.
Naast het inmiddels tweejaarlijks initiatief ‘Kunst Groen’ neemt de VZW ‘Kunst Groen’ jaarlijks enkele andere initiatieven waarbij kunstwerken tentoongesteld worden in publieke en/of private groene ruimten. Op 27 mei 2007 nam de VZW ‘Kunst Groen’ deel aan de ‘Dag van het Park’. In het stadspark, op het domein ‘t Speelhof en op het kasteeldomein Terbiest werden 36 kunstwerken tentoongesteld. De VZW ‘Kunst Groen’ werkte voor deze manifestatie samen met Houses of Communications, de Beeldentuin Terbiest en de stad Sint-Truiden.
In december 2007 liep voor de eerste maal de tentoonstelling ‘Licht breekt Duisternis’ op de Tiensevest, in en rond het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, tot aan de Clockempoort.
Ondertussen is dit evenement een vaste waarde geworden binnen de activiteiten van de stad Sint-Truiden in de maand december: in december 2008 was er de succesvolle tentoonstelling ‘RoodLicht’ en in december 2009 organiseerde de VZW de tentoonstelling ‘Eén Kuub Licht’.
Telkens hulden de kunstenaars de vest in een feeëriek licht en deed het politiehuis zijn imago als ‘open huis’ alle eer aan met originele kunstwerken.
In 2011 zal dit initiatief opnieuw doorgaan onder de noemer ….
In het weekend van 17, 18 en 19 juli 2009 deed de VZW ‘Kunst Groen’ voor het eerst mee aan het Opentuinenweekend van het Verbond van Volkstuinen, afdeling Sint-Truiden, waarbij in een aantal voor het publiek opengestelde privé-tuinen in heel Sint-Truiden telkens eveneens een kunstwerk geplaatst werd.
Van donderdag 13 mei 2010 tot en met zondag 30 mei 2010 liep de negende editie van de tentoonstelling ‘Kunst Groen’. De tentoonstelling vond opnieuw plaats op het kasteeldomein Terbiest: we keren hiermee als het ware terug naar de roots. Ook dat jaar participeerden heel wat talentrijke kunstenaars aan het evenement.

DSCN0563De vzw ‘Kunst Groen’ zal vanaf dit jaar, naast de inmiddels ‘traditionele activiteiten’, starten met tentoonstellingen in de tuinen van de diverse (voormalige) pastorijen van Sint-Truiden. Het eerste initiatief zal doorgaan in de pastorijtuin van Melveren in het najaar van 2013.
De tentoonstellingen van ‘Kunst Groen’ zijn telkens van een hoge kwaliteit.
De vzw ‘Kunst Groen’ bewaakt de kwaliteit van de tentoongestelde werken en is bijzonder kritisch ten aanzien van de potentiële deelnemers aan projecten. De nadruk blijft echter liggen op jongeren en nieuwe kunstenaars, samen met gevestigde waarden, maximale kansen geven.
Alles gebeurt ‘low budget’.

‘Kunst Groen’ is inmiddels in kunstkringen een begrip geworden.
Wie interesse heeft in de werking van de vzw ‘Kunst Groen’, kan mailen naar info@kunstgroen.be.