KuGr2022

 

BELEVINGEN

VAN 30|04|2022 TOT 25|09|2022

Groen is leven, kunst doet leven, belevingen katalyseert.

Al bijna 30 brengt de Kunst- Groen vzw mensen samen rond kunst en cultuur.
Na enkele eerdere edities in o.a. Terbiest, Nieuwenhoven, Halmaal en ‘t Speelhof is het nu de beurt aan Bevingen.

Door een constante verandering van het klimaat, staat de wereld (en dus ook onze regio’s) onder druk om deze problematieken aan te pakken.
Enerzijds is er een preventief luik, anderzijds zijn er oplossingsgerichte ingrepen.
Een overstromingsgebied is een deel van de oplossing.

Het overstromingsgebied in Bevingen zorgt voor veiligheid van dorp en stad en dus ook voor een leefbare streek.
Het is een groene oase waarin een diverse biotoop is ontstaan.
Deze constellatie is voor veel kunstenaars een ware inspiratiebron. Kunstenaars denken, dromen, doen. Over zichzelf en over de wereld. Deze interne en externe processen zetten ook andere mensen aan om te denken over de thema’s.
Voor de eerste maal sinds het aanleggen in (datum toevoegen) kunnen kunstenaars hier aan de slag.
Het is als het ware een naakt canvas voor de kunstenaars die procesmatig onderzoek verrichten naar de artistieke en inhoudelijke mogelijkheden van deze locatie.
De in situ – beeld en procesmatig installaties onderzoeken het gebied en geven de mogelijkheden artistiek vorm.
Het wordt een verhaal van verbinding, groen en beleving.

 

WANDELROUTE BELEVINGEN

RONDLEIDING SALONDT 2022

SFEERBEELDEN OMGEVING